Udsyn

De personalepolitiske værdier, DIALOG, ÅBENHED og ENGAGEMENT, fra 2003 har været under lup, bl.a. på en stor workshop i 2014 med deltagere fra alle grene i organisationen. Vi konstaterede her, at vores værdier fortsat er meningsfulde, en vigtig del af vores arbejdskultur og måden at møde borgere, foreninger og virksomheder på i det daglige. Det  blev også  tydeligt, at værdierne skal være endnu mere synlige i organisationen. Derfor er der i 2015-2016 igangsat en værdi-kampagne med det formål, at hele organisationen sætter værdierne i spil samtidig. Kampagnen bliver kick-startet i uge 44 med fokus på DIALOG (pdf).

Læs vejviser for personalepolitikken med værdierne (pdf), hvor du også kan læse om de personalepolitiske ledestjerner, som skal sikre, at Hvidovre Kommune er en attraktiv arbejdsplads.

Om værdierne i Udsyn

I tre temanumre af medarbejderbladet Udsyn er værdierne udgangspunkt for historierne.