"Følte mig straks som en del af teamet"

I anledning af Værdiugen har redaktionen spurgt nye medarbejdere om, hvordan det har været at starte i kommunen.

Nikolaj Boutrup Møller blev per 1. december 2015 ansat som miljømedarbejder i løntilskud i Plan- og Miljøafdelingen  i Hvidovre Kommune. Afdelingens modtagelse fik ham til at føle sig som en del af teamet med det samme – også selvom det var en løntilskudsstilling.

Som nyuddannet var Nikolaj Boutrup Møller spændt på at starte i løntilskud som miljømedarbejder i Hvidovre Kommune, men fra starten følte han sig ligeværdig med de andre medarbejdere.

- Fra starten blev jeg anset som medarbejder og ikke bare den, der er i løntilskud. Her er alle folk lige, siger han om sin afdeling.

Fra starten oplevede han, at der blev sat krav og lagt op til, at han skulle tage initiativ.

- Det passede godt til mig, at jeg blev opfordret til at tage initiativ og byde ind med idéer. Og der blev lagt op til, at jeg bare skulle rykke for deadlines, hvis jeg manglede noget, forklarer Nikolaj.

Allerede før han mødte ind til sin første arbejdsdag, havde han et positivt indtryk af sin nye arbejdsplads på grund af en grundig introduktion.

 - Før jeg startede, havde jeg fået tilsendt et program for mine første 14 dage, hvor det var planlagt helt ned på timebasis, hvad jeg skulle lave. Sådan en grundig introduktion har jeg ikke oplevet i tidligere stillinger, siger han.

Jobbet i løntilskud er Nikolajs første rigtige møde med en kommunal arbejdsplads. Og stillingen har givet ham masser af erfaring, der nu har resulteret i et ”rigtigt” job.

 - Hvis afdelingen ikke havde været så åbne mod mig, så var det nok ikke lykkes mig at få min nye stilling i Fredensborg Kommune, siger han.

Nikolaj Boutrup Møller er uddannet miljøplanlægger fra Roskilde Universitet.